XLOGISTIC

XLOGISTIC
Barszczówka 37
16-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA
TEL. +0048 85 650 45 15
FAX +0048 85 650 45 15

Aktualności

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

X Logistic Wacław Augustynowicz sp.k. 

zrealizowała  projekt pt. „Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B integrującego procesy przyjmowania zleceń i składania zamówień na usługi transportowo-spedycyjne”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego typu B2B”.

 

Nr projektu: UDA-POIG.08.02.00-20-016/12-00

Wartość projektu: 98 473,80 PLN

Kwota dofinansowania: 39 952,00 PLN

Okres realizacji projektu: 25.07.2012 - 28.02.2013